(sic)fallacy

2: The [sic]ness Continues
Follow Me

BANGUNAN PLAYSTATION 3By  Sic Fallacy     8/09/2010 10:55:00 PM    Categories, 


Bangunan Parks TowerSony Play Station 3


Bangunan sebuah pejabat di Osaka, Japan ini disebut sebagai " Bangunan ps3 " kerana bentuknya seakan permainan Sony Play Station 3 ( PS3 )

Bangunan yang dikenali sebagai Parks Tower ini terletak di Namba Parks.

Mengikut jururekabentuk bangunan ini, Nikken Sekkei, dia teda meniru bentuk PS3, kerana bangunan ini telah dibangunkan tiga tahun sebelum PS3 di'rilis'kan, pada 2006.


Nota Jari Lenguh: oh! begini ringkas saia karangkan? Kamu faham?


E.N.D

About Sic Fallacy

Vanilla Android Code Ninja. [CLOCKWORK] Modder. Androidian. DUnified. XDA-University. Photography. CEO.

No comments:


Translate